Informatie t.b.v. een aanvraag behandeling bij Thissen & Van den Berg - Psychologenpraktijk Schijndel - Aanvraagformulieren Thissen & Van den Berg

Ga naar de inhoud
Privacy statement.

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Psychologenpraktijk Thissen & Van de Berg staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Na ontvangst worden de gegevens beschermd conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Terug naar de inhoud