De Psychologenpraktijk Thissen & Van den Berg is aangesloten bij de Zorggroep PsyDirect
Thissen & Van den Berg psychologenpraktijk
Kosten deel 1
Kosten Verzekerde zorg Met de meeste ziektekostenverzekeraars heeft Thissen & Van den Berg een contract afgesloten. Om een traject te starten dat vergoed wordt door de ziektekostenverzekeraar, hebben wij een verwijskaart van uw huisarts nodig om de kosten direct bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren. Thissen & Van den Berg biedt trajecten aan binnen de Generalistische Basis GGZ (G BGGZ). Hierin worden vier categorieën onderscheiden (kort, middel, intensief, chronisch). Afhankelijk van de ernst en de aard van uw problematiek wordt u binnen één van deze categorieën behandeld. Hoe zwaarder de ernst van uw probleem, des te meer tijd uw behandeling mag kosten. Tijdens de intake wordt de diagnose bepaald en vastgesteld of u binnen de G BGGZ behandeld kunt worden. Als de problematiek niet valt onder door de ziektekostenverzekeraar bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld relatieproblematiek, loopbaanbegeleiding) dan zal uw behandelaar u altijd voorafgaand aan het starten van de behandeling hierover informeren. De tijd die besteed wordt aan uw behandeling, betreft de momenten waar u als cliënt bij aanwezig bent (directe tijd), maar ook de zogenaamde indirecte tijd die uw behandelaar voor uw behandeling nodig heeft. Voorbeelden van indirect cliëntgebonden tijd zijn het schrijven van een behandelplan, een brief naar de huisarts of intern overleg met medebehandelaars. Onverzekerde zorg Ook zonder verwijzing van de huisarts kunt u bij ons terecht. De kosten zijn dan niet declarabel bij de zorgverzekeraar. Uiteraard wordt uw eigen risico dan niet aangesproken. Wij brengen voor een gesprek van 45-60 minuten € 85,- in rekening.