De Psychologenpraktijk Thissen & Van den Berg is aangesloten bij de Zorggroep PsyDirect
Thissen & Van den Berg psychologenpraktijk
Kwaliteit De kwaliteit van ons werk is voor ons uiteraard erg belangrijk. Om hier zicht op te hebben en te controleren of we aan onze eigen eisen en die van anderen voldoen, zijn er in samenspraak met collega's, de overheid en verzekeraars een aantal methoden ontwikkeld. De meest belangrijke waarborg is het directe contact tussen cliënt en psycholoog. Wij proberen steeds te evalueren en het bespreekbaar te maken wanneer we merken dat u niet tevreden bent. Daarnaast nodigen we uit alles bespreekbaar te maken, wanneer u vragen hebt of onvrede ervaart over de behandeling. Meting van klachten Op de tweede plaats meten we de effecten van ons werk door een zogenaamde ROM-meting. ROM staat voor ‘Routine Outcome Monitoring’ en betekent dat we standaard aan het begin en einde van een behandeling, en soms halverwege, aan cliënten vragen om een vragenlijst in te vullen over hoe het met hen gaat. De resultaten hiervan worden ook gebruikt in de behandeling zelf. Deze ROM-metingen zijn sinds 1-1-2017 wettelijk verplicht. Een cliënt heeft wel het recht te weigeren. Dit moet hij/zij dan schriftelijk vastleggen. Kwaliteitsstatuut Een andere manier om aan kwaliteit te werken is het zogenaamde kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut is vanaf 1-1- 2017 verplicht voor iedere gz-psycholoog die werkt in de basis GGZ. Hierin staat hoe hij of zij ervoor zorgt dat een behandeling en alles wat daarbij hoort verloopt volgens de normale kwaliteitseisen. Je kunt de verschillende kwaliteitsstatuten hieronder per medewerker bekijken: Toine Thissen Mariël van den Berg Cliënttevredenheidsonderzoek Na afloop van de behandeling wordt u gevraagd een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen. U bent vrij om hieraan deel te nemen. Op deze wijze verzamelen wij feedback op een moment dat de behandeling voltooid is
Kwaliteit