De Psychologenpraktijk Thissen & Van den Berg is aangesloten bij de Zorggroep PsyDirect
Thissen & Van den Berg psychologenpraktijk
Resultaten van de behandeling
Resultaten van behandeling Binnen onze praktijk wordt sinds 2011 wetenschappelijk onderzoek verricht. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Met één van de vragenlijsten worden psychische klachten gemeten (SCL-90). Het gaat om: angst- en stemmingsklachten, aandachts- en concentratieproblemen, lichamelijke klachten die gerelateerd kunnen zijn aan stress en negatieve gedachten over jezelf of anderen. De metingen vonden plaats na het eerste gesprek, kort na afsluiting van de behandeling en nog een half jaar daarna. Inmiddels hebben we van 84 cliënten een klachtenlijst na het eerste gesprek én aan het eind van de behandeling ontvangen. Hieruit blijkt dat er een forse afname van klachten is (tabel 1). De gemiddelde klachtenscore daalde van 170 (matige klachten) naar 123 (weinig/lichte klachten). De 'gemiddelde Nederlander' (dus ook degenen die niet een psycholoog bezoeken) scoort op deze lijst 120. De score aan het eind van de behandeling van onze cliënten wijkt daar nauwelijks van af. Daar moet nog bij worden opgemerkt dat een deel van de cliënten eerder stopt met de behandeling dan wenselijk als gevolg van beperkingen in de financiële vergoeding vanuit de zorgverzekering. Ondertussen hebben dertig van deze 84 cliënten de klachtenlijst een half jaar na behandeling nog een keer ingevuld. De gemiddelde uitslag is 118. Het eerder behaalde herstel bleek blijvend. Uit het onderzoek blijkt ook dat slechts een beperkte groep ook na de behandeling nog matig tot ernstige klachten (11 %) heeft. Geconcludeerd kan worden dat onze behandeling bij de meeste cliënten leidt tot blijvend herstel. Tabel 1: Psychische klachten bij aanvang, direct na behandeling en een half jaar na behandeling. Onze cliënten vulden ook een persoonlijkheidsvragenlijst (Personality Adjective Check List) tweemaal in, na het eerste gesprek en aan het eind van de behandeling. Dit is een lijst met eigenschappen die ze wel of niet van toepassing achtten op zichzelf. Op 41 van de 153 eigenschappen was sprake van statistisch significante verschillen (1) na de behandeling. Bijna zonder uitzondering betrof het dan minder gewenste eigenschappen. In tabel 2 hieronder ziet u enkele voorbeelden. Op grond van deze resultaten concluderen we dat cliënten na de behandeling minder negatief over zichzelf denken. Met andere woorden: Door onze behandeling krijgt men een beter zelfbeeld. Tabel 2: Voorbeelden van eigenschappen die cliënten na behandeling minder op zichzelf van toepassing achtten. Note:(1) Er is sprake van statistisch significante verschillen indien de kans dat de gevonden verschillen berusten op toeval kleiner is dan 5%.