De Psychologenpraktijk Thissen & Van den Berg is aangesloten bij de Zorggroep PsyDirect
Thissen & Van den Berg psychologenpraktijk
Wat is een psychologische behandeling? Uitgangspunten Mensen beschikken over het vermogen om zich aan te passen aan veelsoortige levensomstandigheden. Soms lukt het niet om situaties de baas te worden. Dan ontstaan psychische klachten en behoefte aan hulp. Onze aanpak is gericht op versterking van uw vermogen om moeilijkheden aan te kunnen. Wij gebruiken effectieve en kortdurende wetenschappelijk onderzochte behandelmethoden. Het eerste gesprek Doel van het eerste gesprek is onderzoek en kennismaking. In dit gesprek stelt de psycholoog vast of hij u kan helpen, wat de gepaste behandeling is en welke resultaten u kunt verwachten. Gaandeweg het gesprek wordt duidelijk of u vertrouwen heeft in de behandelaar en of het ook klikt. Voor een goede samenwerking is beide belangrijk. Na ongeveer een half uur wordt een conclusie over de klachten en de mogelijke behandeling getrokken. Daarna komt de belangrijkste vraag: “Gaan we met elkaar verder?” Wanneer wij u kunnen helpen en u daar voldoende vertrouwen in heeft maken we een vervolgafspraak. Dit gesprek en alle volgende individuele gesprekken duren meestal 45 minuten. De Behandeling In het tweede gesprek wordt dieper ingegaan op de oorzaak van uw klachten. Een goede diagnose is een belangrijke voorwaarde voor effectieve behandeling. Daarbij maken we gebruik van een aantal vragenlijsten die u thuis heeft ingevuld. Een van de vragenlijsten wordt later gebruikt om het resultaat van de behandeling vast te stellen. Samen maken wij een plan wat bij u past. Dit is de start van de behandeling. De behandeling wordt afgestemd op uw tempo. Steun en medewerking van belangrijke anderen in uw omgeving kan belangrijk zijn. Soms is het wenselijk om een partner, een ouder of ander belangrijk persoon mee te nemen naar het gesprek. Crisis / Doorverwijzing Mocht het zo zijn dat u intensievere hulp nodig heeft, dan zullen wij u in dat geval - in overleg met uw huisarts - naar een andere instantie doorverwijzen. In een crisissituatie adviseren wij u om contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost, omdat wij niet ingericht zijn op het bieden van hulp in crisissituaties.
Werkwijze deel 1